Anunci del llistat d'admesos provisionals a la borsa de treball d'administratiu

print pdf
09/10/2018

Anunci del llistat d'admesos provisionals a la borsa de treball d'administratiu

A la seu electrònica i al tauler d'edictes electrònics de l'Ajuntament hi trobareu l'anunci amb la relació provisional de candidats admesos i exclosos del procés selectiu per a la constitució de la borsa de treball d'administratiu. Cliqueu aquí per anar-hi directament.