Abastament d'Aigua Potable

Per qualsevol anomalia de la xarxa d'abastament d'aigua, us preguem que ens ho indiqueu al telèfon 977602225 o al correu electrònic registre@puigpelat.altanet.org
 

Subscriure a