Subvencions Rebudes

SUBVENCIONS CONCEDIDES – ANY 2018Actuacions Integrals al Territori i Cooperació (SAM).Subvenció concedida per la Junta de Govern de data 30/11/2018.Suport als centres del primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal. Curs 2017-2018                                                 ...
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA ANY 2018 Concessió de les subvencions del Pla d’Acció Municipal (PAM) 2018 (2a. Selecció) Data de l’acord 21/09/2018 Concepte: Vorera entre el nucli urbà i la urbanització Els Arcs Pressupost elegible 269.648,45 € % concedit 21,79 % Import concedit 58.761,00 € Concepte: ...
Subscriure a