Subvencions Rebudes

SUBVENCIONS CONCEDIDES – ANY 2018Actuacions Integrals al Territori i Cooperació (SAM).Subvenció concedida per la Junta de Govern de data 30/11/2018.Suport als centres del primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal. Curs 2017-2018                                                 ...
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA ANY 2019 Concessió de les subvencions del Pla d’Acció Municipal (PAM) 2019 (2a. Selecció) DECRET de 9 de juliol 2019 Concepte: Adquisició comptadors d'aigua Pressupost actuació: 17.201,12 euros Pressupost Elegible: 14.215,80 euros* % concedit: 94,84% Import concedit: 13.482, ...
Subscriure a