Subvencions Diputació de Tarragona

2018 SUBVENCIONS CONCEDIDES

Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori.

Subvenció concedida per la Junta de Govern de data 22/06/2018

 

Protecció de la salut pública per a la seguretat a zones de bany (platges i piscines). Convocatòria 2018

                                                 

Concepte:                                           Piscines

Pressupost elegible                             8.803,96  €

Pressupost mínim a executar              6.674,52 €

% concedit                                         95,00  %

Import concedit                                 6.340,80  €

 

Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori.

Subvenció concedida per la Junta de Govern de data 06/07/2018

 

Protecció de la salut pública per la millora de la gestió i la qualitat de l’aigua de consum humà. Convocatòria 2018

                                                 

Concepte:                                           Manteniment

Pressupost elegible                             5.152,46  €

Pressupost mínim a executar              4.341,41 €

% concedit                                         95,00  %

Import concedit                                 4.124,39  €

 

Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori.

Subvenció concedida per la Junta de Govern de data 20/07/2018.

 

Protecció de la salut pública per a la gestió d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans i recollida d’animals domèstics abandonats. Convocatòria 2018

 

Concepte:                                           Peridomèstics

Pressupost elegible                             8.831,46  €

Pressupost mínim a executar              5.733,05 €

% concedit                                         95,00  %

Import concedit                                 5.446,40  €

 

Concepte:                                           Plagues

Pressupost elegible                             2.202,20  €

Pressupost mínim a executar              1.499,26 €

% concedit                                         95,00  %

Import concedit                                 1.424,29  €

 

Cultura. Comissió Informativa dels Serveis d’Assistència al Ciutadà.

Subvenció concedida per la Junta de Govern de data 13/07/2018

 

Inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà i edificis singulars i patrimonials i de valor cultural. Any 2018

                                                 

Concepte:                                           Adequació local per serveis socials

Pressupost elegible                             8.060,11  €

Pressupost mínim a executar              5.555,56 €

% concedit                                         90,00  %

Import concedit                                 5.000,00  €

 

SUBVENCIONS CONCEDIDES – ANY 2017

Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori.

Subvenció concedida per la Junta de Govern de data 17/11/2017.

Protecció de la salut pública per a la gestió d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans i recollida d’animals domèstics abandonats. Convocatòria 2017

Concepte:                                           Peridomèstics

Pressupost elegible                             8.388,78  €

Pressupost mínim a executar              4.918,91 €

% concedit                                         95,00  %

Import concedit                                 4.672,97  €

Concepte:                                           Plagues

Pressupost elegible                             1.563,32  €

Pressupost mínim a executar              915,48 €

% concedit                                         95,00  %

Import concedit                                 869,70  €

 

Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori.

Subvenció concedida per la Junta de Govern de data 17/11/2017.

Protecció de la salut pública per la millora de la gestió i la qualitat de l’aigua de consum humà. Convocatòria 2017

Concepte:                                           Manteniment

Pressupost elegible                             1.992,00  €

Pressupost mínim a executar              1.342,01 €

% concedit                                         95,00  %

Import concedit                                 1.274,91  €

 

Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori.

Subvenció concedida per la Junta de Govern de data 03/11/2017.

Protecció de la salut pública per a la seguretat a zones de bany (platges i piscines). Convocatòria 2017

Concepte:                                           Piscines

Pressupost elegible                             6.676,80  €

Pressupost mínim a executar              6.393,04 €

% concedit                                         95,00  %

Import concedit                                 6.073,38  €

 

Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori.

Subvenció concedida per la Junta de Govern de data 03/11/2017.

Despeses per a la millora de les instal.lacions i equipament dels consultoris mèdics locals. Convocatòria 2017

Concepte:                                           Consultori mèdic

Pressupost elegible                             1.718,20  €

Pressupost mínim a executar              1.073,70 €

% concedit                                         95,00  %

Import concedit                                 1.020,02  €

 

Actuacions Integrals al Territori i Cooperació (SAM).

Subvenció concedida per la Junta de Govern de data 24/11/2017.

Suport als centres del primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal. Curs 2016-2017

Concepte:                                           Llar d’Infants Municipal Els Petits

Pressupost elegible                             24.500  €

Pressupost mínim a executar              -

% concedit                                         100,00  %

Import concedit                                 24.500  €

 

 

Subvenció concedida per la Junta de Govern de data 22/09/2017.

Programa específic d’obres per a la millora de xarxes bàsiques municipals i del programa de modernització d’equipaments informàtics per garantir l’administració electrònica (PEXI)

Concepte:                                           Separata xarxa distribució d’aigua al cr Marinada

Pressupost elegible                             19.658,63  €

% concedit                                         56,55  %

Import concedit                                 11.117,00  €

 

 
 
 
SUBVENCIONS CONCEDIDES – ANY 2016
 
 
 
Serveis d’Assistència al Ciutadà.
 
Subvenció concedida per la Junta de Govern de data 17/06/2016.
 
 
 
Subvencions per inversions per actuacions de caràcter singular extraordinari, convocatòria any 2016
 
                                                
 
Concepte:                                           Renovació bestiari popular de Puigpelat
 
Pressupost elegible                             20.812,00  €
 
Pressupost mínim a executar              12.487,20 €
 
% concedit                                         83,33  %
 
Import concedit                                 10.405,00  €
 
 
 
 
 
 
 
Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori.
 
Subvenció concedida per la Junta de Govern de data 15/07/2016.
 
 
 
Subvencions per a la gestió d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans, convocatòria any 2016
 
                                                
 
Concepte:                                           Plagues
 
Pressupost elegible                             1.563,32  €
 
Pressupost mínim a executar              993,65 €
 
% concedit                                         90  %
 
Import concedit                                 894,28  €
 
 
 
Concepte:                                           Peridomèstics
 
Pressupost elegible                             8.568,01 €
 
Pressupost mínim a executar              5.445,83 €
 
% concedit                                         90  %
 
Import concedit                                 4.901,25 €
 
 
 
Subvencions per a actuacions de protecció de la salut pública per a la millora de la gestió i la qualitat de l’aigua de consum humà, convocatòria any 2016
 
                                                
 
Concepte:                                           Manteniment
 
Pressupost elegible                             2.410,32 €
 
Pressupost mínim a executar              2.114,81 €
 
% concedit                                         90  %
 
Import concedit                                 1.903,34  €
 
 
 
Subvencions per al finançament de despeses per a la millora de les instal.lacions i equipament de consultoris mèdics locals, convocatòria any 2016
 
                                                
 
Concepte:                                           Consultoris mèdics
 
Pressupost elegible                             12.196,80 €
 
Pressupost mínim a executar              4.073,34 €
 
% concedit                                         90  %
 
Import concedit                                 3.666,00  €
 
 
 
Subvencions per  a actuacions de protecció de la salut pública per la seguretat a zones de bany (platges i piscines) convocatòria any 2016
 
                                                
 
Concepte:                                           Piscines
 
Pressupost elegible                             9.900,84  €
 
Pressupost mínim a executar              8.648,89 €
 
% concedit                                         90,00  %
 
Import concedit                                 7.784,00  €
Subscriure a