PAM - Pla D'acció Municipal

print pdf

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

Concessió de les subvencions del Pla d’Acció Municipal (PAM) 2017 (2a. Selecció)

 

Data de l’acord 15/12/2017

 

Concepte:                                           Adequació de serveis

                                                           al carrer Marinada

Pressupost elegible                             52.390,80  €

% concedit                                         81,74  %

Import concedit                                 42.822,95  €

Concepte:                                           Xarxa sense fils per al

                                                           servei de megafonia

Pressupost elegible                             39.380,48  €

% concedit                                         80,00  %

Import concedit                                 31.504,38  €

 

Concepte:                                           Renovació de l’enllumenat

                                                            públic 1a Fase

Pressupost elegible                             131.202,70  €

% concedit                                         80,00  %

Import concedit                                 104.962,16  €

Concepte:                                           Despesa corrent 2017

Pressupost elegible                             15.006,51  €

% concedit                                         100,00  %

Import concedit                                 15.006,51  €