PAM - Pla D'acció Municipal

print pdf

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

ANY 2018

Concessió de les subvencions del Pla d’Acció Municipal (PAM) 2018 (2a. Selecció)

Data de l’acord 21/09/2018

 

Concepte: Vorera entre el nucli urbà i la urbanització Els Arcs

Pressupost elegible                          269.648,45  €

% concedit                                          21,79  %

Import concedit                                 58.761,00  €

 

Concepte: Despesa corrent 2018

Pressupost elegible                          75.000,00  €

% concedit                                          100,00  %

Import concedit                                 75.000,00  €

 

ANY 2017

Concessió de les subvencions del Pla d’Acció Municipal (PAM) 2017 (2a. Selecció)

Data de l’acord 15/12/2017

 

Concepte: Adequació de serveis al carrer Marinada

Pressupost elegible                          52.390,80  €

% concedit                                          81,74  %

Import concedit                                 42.822,95  €

 

Concepte: Xarxa sense fils per al servei de megafonia

Pressupost elegible                          39.380,48  €

% concedit                                          80,00  %

Import concedit                                 31.504,38  €

 

Concepte: Renovació de l’enllumenat públic 1a Fase

Pressupost elegible                          131.202,70  €

% concedit                                          80,00  %

Import concedit                                 104.962,16  €

 

Concepte:   Despesa corrent 2017

Pressupost elegible                          15.006,51  €

% concedit                                          100,00  %

Import concedit                                 15.006,51  €