Òrgans de Govern

AJUNTAMENT DE PUIGPELATPLE MUNICIPAL(Legislatura 2015-2019) Règim de sessions Trimestral Primer dimarts dels mesos de gener, abril, juliol i octubreComposició Marta Blanch i Figueras (CiU) Josep Fàbregas i Gallart (CiU) Cristina Trilla i Haro (CiU) Bernat Niubó i Morán (CiU) Ruth Marcos Bové (CiU) ...
AJUNTAMENT DE PUIGPELATJUNTA DE GOVERN LOCAL(Legislatura 2015-2019) Règim de sessions Setmanal. DimartsComposició Marta Blanch i Figueras (CiU) Josep Fàbregas i Gallart (CiU) Cristina Trilla i Haro (CiU) Bernat Niubó i Morán (CiU)
AJUNTAMENT DE PUIGPELATCOMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES(Legislatura 2015-2019) Règim de sessions AnualComposició Marta Blanch i Figueras (CiU) Josep Fàbregas i Gallart (CiU) Bernat Niubó i Morán (CiU) David Baraldés i Cirera (ERC-AM) Pau Manetas i González (PA)
Subscriure a