Deixalleria Mòbil

CALENDARI DE RECOLLIDA

DE RESIDUS ESPECIALS I VOLUMINOSOS

Any 2017

Mes   

   Dia

Gener   

   06 - 07 - 08

Febrer   

   03 - 04 - 05

Març   

   03 - 04 - 05 - 31

Abril   

   01 - 02

Maig   

   05 - 06 - 07

Juny   

   02 - 03 - 04 - 30

Juliol   

   01 - 02

Agost   

   04 - 05 - 06

Setembre   

   01 - 02 - 03

Octubre   

   06 - 07- 08

Novembre   

   03 - 04 - 05

Desembre   

   01 - 02 - 03

El contenidor de residus especials es troba instal·lat a la cruïlla dels carrers Pere Ramon Sacosta i Gran Priorat de Catalunya (darrera de l’escola Joan Plana)

Subscriure a