Deixalleria Mòbil

CALENDARI DE RECOLLIDA

DE RESIDUS ESPECIALS I VOLUMINOSOS

Any 2018

Mes   

   Dia

Gener   

   05 - 06 - 07

Febrer   

   02 - 03 - 04

Març   

   02 - 03 - 04

Abril   

   06 - 07- 08

Maig   

   04 - 05 - 06

Juny   

   01 - 02 - 03

Juliol   

   06 - 07 - 08

Agost   

   03 - 04 - 05

Setembre   

   07 - 08 - 09

Octubre   

   05 - 06- 07

Novembre   

   02 - 03 - 04

Desembre   

   30 - 01 - 02

El contenidor de residus especials es troba instal·lat a la cruïlla dels carrers Pere Ramon Sacosta i Gran Priorat de Catalunya (darrera de l’escola Joan Plana)

Subscriure a