Ajuntament

AJUNTAMENT DE PUIGPELAT SALUTACIÓ DE L'ALCALDESSAMARTA BLANCH I FIGUERAS(Legislatura 2015-2019) Entre la Serralada Prelitoral i la mar Mediterrània, entre els rius Francolí i Gaià, al Camp de Tarragona i al bell mig de la plana de secà de l’Alt Camp, hi trobeu Puigpelat. Si per aquelles coses de la...
AJUNTAMENT DE PUIGPELATAlcaldessa:  Il·lma. Sra. Marta Blanch i Figueras  NIF:  P4312100CAdreça postal:  Plaça de la Vila, 14 43812 Puigpelat Alt CampTelèfon:  977602225Fax:  977605782Adreça electrònica:  registre@puigpelat.altanet.org sec.puigpelat@altanet.orgHorari d'atenció al públic:  Dilluns a...
:: Composició del Consistori:: Alcaldia:: Tinents d'Alcalde:: Regidories:: Òrgans de Govern
 Cliqueu el següent enllaç per visualitzar el calendari:/sites/puigpelat/files/recursos/ajuntament/skmbt_c22018011712570.jpg
:: Subvencions Diputació de Tarragona
Subscriure a