Serveis Socials

 

Les trebelledores/s Socials del Consell Comarcal de Valls venen al centre médic el segon i el quart Dimecres de cada mes

de nou i mitja a una i mitja, amb el telèfon 977 608 560 i el seu enllaç es el següent:

http://www.altcamp.cat

Subscriure a