Serveis Municipals

La recollida de residus és un servei que ha de prestar tots el municipis. A la comarca de l'Alt Camp, la majoria de municipis tenen delegada aquesta competència a favor del Consell Comarcal.Amb la finalitat de millorar la recollida selectiva, al municipi de Puigpelat està implantat el servei porta...
Per qualsevol anomalia de la xarxa d'enllumenat públic, us preguem que ens ho indiqueu al telèfon 977602225 o al correu electrònic registre@puigpelat.altanet.org
Per qualsevol anomalia de la xarxa d'abastament d'aigua, us preguem que ens ho indiqueu al telèfon 977602225 o al correu electrònic registre@puigpelat.altanet.org 
Per qualsevol anomalia de la neteja viària, us preguem que ens ho indiqueu al telèfon 977602225 o al correu electrònic registre@puigpelat.altanet.org
Subscriure a