Recollida de Residus Sòlids Urbans

La recollida de residus és un servei que ha de prestar tots el municipis. A la comarca de l'Alt Camp, la majoria de municipis tenen delegada aquesta competència a favor del Consell Comarcal.

Amb la finalitat de millorar la recollida selectiva, al municipi de Puigpelat està implantat el servei porta a porta. Aquest és un model de recollida selectiva que es fonamenta en el fet que la ciutadania separa les diverses fraccions dels residus en origen, però en comptes de dipositar-les en uns contenidors que de forma permanent romanen a la via pública, les diverses fraccions són recollides directament a la porta de l'habitatge o comerç d’acord amb un calendari preestablert, i sobre la qual s’ha de poder efectuar un mínim control i seguiment.

A banda del servei porta a porta, la recollida de vidre es realitza en contenidors situats a la via pública, la de residus especials mitjançant un contenidor que mensualment s'instal·la durant tres dies i les restes vegetetals mitjançant un remolc que s'ubica setmanalment en diverses zones dels municipi.

CALENDARI DE RECOLLIDA DE RESIDUS ESPECIALS I VOLUMINOSOS Any 2018Mes      DiaGener       05 - 06 - 07Febrer       02 - 03 - 04Març       02 - 03 - 04 Abril       06 - 07- 08 Maig       04 - 05 - 06 Juny       01 - 02 - 03 Juliol       06 - 07 - 08 Agost       03 - 04 - 05 Setembre       07 - 08 -...
Subscriure a