Calendari Fiscal 2018

Cliqueu aquí per enllaçar al Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya
                                   NORMATIVA MUNICIPALORDENANCES I REGLAMENTSAquest apartat recull les diferents ordenances i reglaments municipals degudament actualitzades excepte la normativa tributària i urbanística que la trobareu en apartats diferents.Ordenança de convivència ciutadana i del...
ORDENANCES FISCALS REGULADORES D'IMPOSTOS I TAXES1. OF Impost de béns immoblesEnllaç2. OF Impost de vehicles de tracció mecánicaEnllaç3. Impost d'activitat econòmica         Enllaç4. OF Impost de construccions, instal·lacions i obresEnllaç5. OF Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de...
Subscriure a