Informació General

Cliqueu aquí per enllaçar al Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya
                                   NORMATIVA MUNICIPALORDENANCES I REGLAMENTSAquest apartat recull les diferents ordenances i reglaments municipals degudament actualitzades excepte la normativa tributària i urbanística que la trobareu en apartats diferents.Ordenança de convivència ciutadana i del...
ORDENANCES FISCALS REGULADORES D'IMPOSTOS I TAXES1. OF Impost de béns immoblesEnllaç2. OF Impost de vehicles de tracció mecánicaEnllaç3. OF Impost d'activitats econòmiques         Enllaç4. OF Impost de construccions, instal·lacions i obresEnllaç5. OF Impost sobre l'increment de valor dels terrenys...
Subscriure a