Aprovació inicial del mapa de capacitat acústica del municipi de Puigpelat

print pdf
10/04/2018

Aprovació inicial del mapa de capacitat acústica del municipi de Puigpelat

El Ple de l'Ajuntament de Puigpelat de 3 d'abril de 2018 ha aprovat inicialment el Mapa de Capacitat Acústica de Puigpelat el qual se sotmet a informació pública.

 

La documentació la podeu consultar a la Seu Electrònica de l'Ajuntament (Govern obert i transparència - Acció de govern i normativa - Memòries i documents dels projectes normatius en curs) o clicant aquí.